Zbigniew Walenty Cieślak – doktor habilitowany nauk prawnych, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, członek Państwowej Komisji Wyborczej, Profesor i kierownik katedry Nauki Administracji i Ochrony Środowiska WPiA UW. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Rady Służby Publicznej. Członek Rady Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Pracę magisterską napisał w 1977 r. pod kierunkiem prof. Ludwika Jastrzębskiego, pt. Współdziałanie terenowych organów władzy i administracji państwowej. Doktorat napisał w 1982 r. pod kierunkiem prof. Ludwika Jastrzębskiego pt. Porozumienie administracyjne. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1992 r. na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. Zbiory zachowań w administracji państwowej. Zagadnienia podstawowe.

Miłośnik Tatr, kibic Legii Warszawa.