Piotr Drzewiecki – student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent Programu Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate). Od wielu lat związany z działalnością na rzecz trzeciego sektora. Od 2015 roku Radny Senior Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice. W przeszłości Przewodniczący Zarządu Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych. Pełnił funkcję koordynatora Programu Młodzieżowego Delegata do ONZ realizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Prelegent oraz panelista na licznych konferencjach, krajowych i zagranicznych (m.in. w Dublinie, Berlinie oraz Istambule), poświęconych problematyce partycypacji obywateli w życiu społecznym. Aktywnie działa na rzecz nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym w zakresie art. 5b, dotyczącego funkcjonowania młodzieżowych rad gmin (m.in. w ramach projektu Start5b oraz przy parlamentarnym zespole ds. wspierania młodzieżowych rad gmin przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego). Organizator konferencji i debat panelowych poświęconych funkcjonowaniu trzeciego sektora w Polsce oraz edukacji, w których brali udział zarówno społecznicy, jak i strona rządowa. Biegle posługuje się językiem angielskim (C2) oraz językiem francuskim (B2). Uczestnik Eastern Partnership Youth Forum.

Prywatnie, fan squasha, norweskich dramatów społecznych oraz muzyki klasycznej.