Michał Klimaszewski – doktor nauk prawnych, adwokat, zastępca Rzecznika Dyscypliny ORA w Warszawie, adiunkt w katedrze Nauki Administracji i Ochrony Środowiska WPiA UKSW; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Zespołu interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę. W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami szkolnictwa wyższego i finansowania nauki, funkcjonowaniem służby publicznej oraz zagadnieniami z zakresu etyki i odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Pracę magisterską napisał pod kierunkiem prof. Huberta Izdebskiego w 1998 r., pt. Skarga konstytucyjna. Geneza, analiza, wnioski. Doktorat napisany pod kierunkiem prof. Zbigniewa Cieślaka w 2007 r., pt. Antynomie norm na przykładzie regulacji dotyczących szkolnictwa wyższego. Długoletnie doświadczenie jako rektor, prorektor i kanclerz w uczelniach niepublicznych. Współautor podręczników z postepowania administracyjnego i nauki administracji.

Zapalony piłkarz, miłośnik żeglarstwa.