Krzysztof Andrzej Wąsowski – doktor nauk prawnych, adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; członek Rady Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, członek Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego, Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa, Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, Towarzystwa Familiologicznego. Naukowo zajmuje się prakseologią administracji i aksjologią prawa administracyjnego.

Pracę magisterską pt. Procedura koncesyjna w ustawie o radiofonii i telewizji, napisał pod kierunkiem prof. Zbigniewa Cieślaka w 1998 r. Doktorat nt. Procedura koncesyjna na nadawanie programów telewizyjnych w świetle ustawy o radiofonii i telewizji napisał pod kierunkiem prof. Zbigniewa Cieślaka i obronił w 2003 r.

Miłośnik dobrej muzyki chrześcijańskiej, kibic Legii Warszawa. Generał Zakonu Rycerzy Jana Pawła II.