Katarzyna Zalasińska – doktor habilitowany nauk prawnych, adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Institute of Art&Law w Anglii; specjalizuje się w zagadnieniach prawnych ochrony dziedzictwa kulturowego; członek Państwowej Rady Archiwalnej oraz Polskiego Komitetu ICOMOS; członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Doktorat obronioniła w 2010 r. (promotor prof. Aleksandra Wiktorowska, temat: „Aksjologiczne podstawy prawnej ochrony zabytków nieruchomych w Polsce”). Stopień doktora habilitowanego uzyskała w 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (po przedstawieniu dorobku naukowego i rozprawy pt. Muzea publiczne. Studium administracyjnoprawne).

Miłośniczka sportów jeździeckich.