Agata Kosieradzka – Federczyk – doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, asystent w Instytucie Ekologii i Bioetyki UKSW, adiunkt Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie; specjalizuje się w zagadnieniach prawnych ochrony środowiska;

Praca magisterska obroniona w 2003 r. pod kierunkiem prof. Zbigniewa Cieślaka, pt. Tutela cautelare w postępowaniu sądowoadministracyjnym w prawie Włoskim i Polskim. Doktorat napisany pod kierunkiem prof. Zbigniewa Cieślaka, obroniony w 2009 r., pt. Zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego.

Miłośniczka kultury włoskiej.