Kartuzy: Czy na sesji rady gminy pojawił się alkohol?

Okres pandemii stawia nowe wyzwania kolegialnym organom administracji publicznej. W związku z tym sesje rad gmin i powiatów odbywają się w formie zdalnej. Nie inaczej było w Kartuzach, gdzie sesja rady miasta odbyła się online. Jednak zachowanie niektórych radnych wskazywało na to, że pozostanie w domu mogło nie być jedynym powodem ich zbyt swobodnego zachowania. Omawiana sesja rady miasta Kartuzy miała miejsce 30 września i trwała…

Kontrolne aspekty nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Rząd szykuje kolejną nowelizację ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Głównym celem procedowanych zmian ma być walka ze smogiem i ubóstwem energetycznym oraz poprawa efektywności energetycznej budynków. Wprowadzenie rozwiązań, które realizują te cele wiąże się z nowymi obowiązkami nałożonymi na samorządy. Projekt nowelizacji powstał w Ministerstwie Klimatu, które po ostatniej rekonstrukcji rządu zostało połączone z Ministerstwem Środowiska. Ustawa przewiduje m.in. uruchomienie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz usprawnienie…

Dodatkowe wsparcie dla gmin, w których funkcjonowały PGR-y

W „słusznie minionym ustroju” część obszaru państwa była podporządkowana tzw. Państwowe Gospodarstwa Rolne (PGR). Wraz ze zmianami społeczno-politycznymi gminy, których gospodarka była oparta właśnie na PGR-ach zostały pozostawione same sobie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce stworzyć specjalny fundusz, którego celem miałaby być realizacjach najpilniejszych inwestycji w tych gminach. „To pierwszy taki rządowy program skierowany do lokalnych społeczności, które po transformacji ustrojowej często były pozostawione…

Obywatelska postawa czy nadużycie prawa?

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, które miało polegać na „publicznym nawoływaniu do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych rasowych”.  Na instytucjach państwowych i samorządowych ciąży obowiązek zawiadamiania o przestępstwach, które są ścigane z urzędu, ale omawiany przypadek jest kontrowersyjny i zachodzi pytanie, czy zachowanie prezydent Gdańska jest godną pochwały obywatelską postawą, czy nadużyciem prawa?  Opisane przez prezydent w zawiadomieniu zachowanie może wypełniać znamiona przestępstwa…

Pierwszy zjazdu Szkoły Liderów programu „Administracja pod kontrolą” za nami

W weekend 9-12 października odbył się pierwszy zjazd inauguracyjnej edycji programu „Administracja pod kontrolą”. Wydarzenie zostało zorganizowane zgodnie z reżimem sanitarnym.  Po uroczystym otwarciu, o którym już informowaliśmy, przyszedł czas na kwestie merytoryczne. W sobotnie przedpołudnie uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów wybitnego administratywisty i ojca fundacji Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji – profesora Zbigniewa Cieślaka. Były sędzia Trybunału Konstytucyjnego poruszył w swoich rozważaniach kwestie mechanizmów sprawnego…

Polscy naukowcy uczestniczą w projekcie badawczym z zakresu ochrony sygnalistów

25 września 2020 r. międzynarodową konferencją naukową w formie online pod tytułem „Workplace Whistleblower Protection in the V4 countries, France and Slovenia: in Search of an Effective Model of Protection” zainaugurowano projekt badawczy Ochrona sygnalistów w miejscu pracy w państwach Grupy Wyszehradzkiej, Francji i Słowenii (WhistlePro). Na stronie projektu możemy wyczytać, że koncentruje się on na ochronie pracowników, którzy ujawniają nieprawidłowości lub naruszenia prawa…

Paradoks ustawy „antycovidowej”: Deweloper rozpoczął budowę bez pozwolenia

Deweloper postanowił skrzętnie wykorzystać szansę jaką stworzyła pandemią. W związku z tym postanowił wybudować osiedle na terenie, na którym w normalnych warunkach nie otrzymałby pozwolenia, a w czasie pandemii nie jest ono potrzebne. Deweloper skorzystał z przepisów specustawy antycovidowej, w myśl których moc obowiązującą tracą przepisy prawa budowlanego. Konkretnie chodzi tu o art. 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz.U. 2020 poz.…

Raport o stanie JST jest przedstawiany obligatoryjnie co roku

Radni gminy Dębica skierowali do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji propozycję zmiany zapisu w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym dotyczących raportu o stanie gminy. Według radnych raport powtarza informacje zawarte w innych dokumentach, dlatego powinien on być przygotowywany obligatoryjnie co dwa lub trzy lata, a nie co rok. Aktualny stan prawny zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8…

Nowe zmiany w prawie administracyjnym w zakresie społecznej kontroli zwierząt

Ugrupowanie rządzące – Prawo i Sprawiedliwość – przygotowało projekt ustawy dotyczący nowego porządku prawnego w zakresie ochrony zwierząt. „Jest gotowy projekt ustawy, liczymy na ponadpartyjne poparcie” – podkreślił na konferencji prasowej prezes partii Jarosław Kaczyński. Większość pracy w tym zakresie wykonali działacze młodzieżówki. Przewodniczący Forum Młodych PiS Michał Moskal przedstawił „Piątkę dla Zwierząt” – projekt zmian legislacyjnych w sprawie ochrony zwierząt,…

Nadchodzi czas ochrony sygnalistów?

Do 16 grudnia 2021 r. Polska musi wdrożyć Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Niemniej instytucje publiczne i prywatne dostały już zielone światło na wdrażanie własnych procedur, które mają chronić tzw. „sygnalistów”. Wyżej omawiane rozwiązania szczególnie potrzebne są w administracji publicznej z uwagi na fakt, że działanie organów administracji publicznej ma…