Zegar w Kaliszu

Kalisz: Groźby za interpelacje dotyczące informacji publicznej

Art. 61 Konstytucji jasno wskazuje, że „Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.” Niemniej nie każdemu podoba się fakt, że obywatele korzystają ze swoich konstytucyjnych gwarancji. Do takiej sytuacji doszło ostatnio w Kaliszu. Rada miasta Kalisz głosowała ostatnio nad uchwałą dotyczącą podwyżek opłat za śmieci. Projektu nie udało się przeforsować, ponieważ jedna z radnych – Pani Agnieszka Konieczna –…

Już niedługo będziemy wybierać nowego RPO – część 2. Prawne aspekty stosowania KPA wobec działań RPO

Wczoraj na łamach naszej strony internetowej zaprezentowaliśmy państwu zagadnienia ogólne dotyczące Rzecznika Praw Obywatelskich. Dziś prezentujemy kolejną część wpisu, która porusza kwestie praktyczne. Wczoraj minął termin zgłoszeń kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. Centrum Informacyjne Sejmu RP poinformowało, że dwa kluby poselskie zgłosiły swoich kandydatów, co ciekawe obydwa zgłoszenia dotyczą tej samej osoby. Warto przypomnieć, że RPO na pięcioletnią kadencję wybiera Sejm za zgodą…

Już niedługo będziemy wybierać nowego RPO – część 1. Jakie działania może podejmować ?

Kadencja aktualnie urzędującego Rzecznika Praw Obywatelskich wygasa 9 września 2020 roku. W związku z tym niebawem czeka nas wybór nowego Rzecznika. Co do zasady ostatnim terminem na zgłaszanie kandydatów na nowego RPO jest poniedziałek 10 sierpnia. Prawo zgłaszania kandydatur mają marszałek Sejmu i grupa 35 posłów. Co ciekawe prawo zgłaszania kandydatur mają marszałek Sejmu i grupa 35 posłów. Interesującym faktem jest, żę…

Konkurs na nazwę nowego Programu realizowanego przez WSAA

Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji ogłasza konkurs na nazwę oraz hasło reklamowego nowego programu dotyczącego społecznej kontroli administracji i samorządu terytorialnego. Nagroda główną jest 3000 zł.  Konkurs dotyczy Programu, który będzie realizowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji…

Nowy projekt Fundacji WSAA – “Społeczna kontrola administracji publicznej”

Fundacja Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji pragnie z radością ogłosić, że dzięki wygranej w VI otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2020-2023 będzie realizować projekt poświęcony prawno-administracyjnym oraz praktycznym zagadnieniom społecznej…

Konferencja lokalna w Zamościu: “Współczesne wyzwania i problemy samorządu terytorialnego, a zasada pomocniczości”

29 lipca Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji zorganizowało konferencję lokalną w Zamościu. Tematem przewodnik spotkania były “Współczesne wyzwania i problemy samorządu terytorialnego, a zasada pomocniczości”. Spotkanie otworzył Bartosz Sokołowski, Prezes Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji, który przedstawił zarówno plan dnia oraz gości. Wydarzenie zostało podzielone na dwie części. Pierwszą z nich stanowiło wystąpienie Marcina Romanowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, który podkreślał rolę i znaczenie polityki prorodzinnej…

XIV Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Ekologia humanistyczna” zatytułowana „Paradoksy ekologiczne – odpady miarą sukcesu i porażki cywilizowanej ludzkości” – PRZEŁOŻONA

22 kwietnia 2020 roku miała odbyć się XIV Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Ekologia humanistyczna” zatytułowana „Paradoksy ekologiczne – odpady miarą sukcesu i porażki cywilizowanej ludzkości”. Z powodu zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem COVID 19 została ona przełożona na 28 października 2020 roku.  W konferencji mieli wziąć udział przedstawiciele Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Pobieżna choćby obserwacja zjawisk wpisanych w kwestię ekologiczną pozwala dostrzec…

Prace Studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji: „Polski korpus służby cywilnej i jego zmiany”

Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji przedstawia kolejną pozycję swoich prac studialnych. We wstępie pracy zbiorowej Redaktorzy napisali: „Rozważając sens i istotę służby publicznej w kontekście polskich uwarunkowań prawnych, regulujących krajowy korpus służby cywilnej, nieunikniona staje się konstatacja, że podlegają one nieustannym zmianom. W powierzchownej ocenie tego zjawiska można przyjąć za słuszny – aczkolwiek uproszczony – pogląd, że jest to efektem instrumentalnego traktowania przez ustawodawcę tego…

Konferencja Naukowa WSAA: Funkcja i zmiana w administracji

Dnia 26 czerwca 2019 odbyła się konferencja współorganizowana przez Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji – „Funkcja i zmiana w administracji”. Tematem przewodnim konferencji było pojęcie funkcji administracji publicznej i teoria zmian w administracji. Wydarzenie zostało podzielone na cztery części. Konferencję otworzył prof. Zbigniew Cieślak, Sędzia TK w stanie spoczynku, Twórca Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Drugi panel nosił tytuł “Dwugłos na temat funkcji administracji publicznej”. Głos…