Nowe zmiany w prawie administracyjnym w zakresie społecznej kontroli zwierząt

Ugrupowanie rządzące – Prawo i Sprawiedliwość – przygotowało projekt ustawy dotyczący nowego porządku prawnego w zakresie ochrony zwierząt. „Jest gotowy projekt ustawy, liczymy na ponadpartyjne poparcie” – podkreślił na konferencji prasowej prezes partii Jarosław Kaczyński. Większość pracy w tym zakresie wykonali działacze młodzieżówki. Przewodniczący Forum Młodych PiS Michał Moskal przedstawił „Piątkę dla Zwierząt” – projekt zmian legislacyjnych w sprawie ochrony zwierząt,…

Nadchodzi czas ochrony sygnalistów?

Do 16 grudnia 2021 r. Polska musi wdrożyć Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Niemniej instytucje publiczne i prywatne dostały już zielone światło na wdrażanie własnych procedur, które mają chronić tzw. „sygnalistów”. Wyżej omawiane rozwiązania szczególnie potrzebne są w administracji publicznej z uwagi na fakt, że działanie organów administracji publicznej ma…

Dlaczego nowy „kontratyp” to zły pomysł?

Do Sejmu wpłynął Poselski projekt ustawy (druk 539) o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, gdzie art. 10d zawiera kontrowersyjny przepis, w myśl którego: „nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym i bez naruszenia tych obowiązków lub przepisów podjęte działanie…

Projekt ustawy dotyczący transparentności finansowania organizacji pozarządowych

Niebawem Sejm RP będzie procedował ustawę dotyczącą transparentności finansowania organizacji pozarządowych. Według pomysłodawców „ustawa podnosi standard prawny, takie rozwiązania funkcjonują w dojrzałych demokracjach od dziesięcioleci, m.in. w USA.” – powiedział minister środowiska Michał Woś. Projekt ustawy jest wspólnym pomysłem dwóch resortów, a w zasadzie kierujących nimi ministrów – ministra środowiska Michała Wosia i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Ministerstwo Środowiska zainicjowało w prace nad ustawą…

Administracja wobec powrotu do szkół

1 września zabrzmi pierwszy dzwonek roku szkolnego 2020/2021. Czy wraz z nim do szkół wrócą dzieci? Nie mamy stuprocentowej pewności, ale wszystko wskazuje na to, że tak właśnie będzie. W dobie pandemii koronawriusa SARS-CoV-2 jest to egzamin dla organów administracji publicznej zarówno na szczeblu centralnym jak i samorządowym. Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej “Chcemy, aby od 1 września uczniowie wrócili do stacjonarnych zajęć. Przygotowane wytyczne dla szkół pozostawiają dużą elastyczność…

Wyniki konkursu nowego Programu realizowanego przez WSAA

Z przyjemnością pragniemy ogłosić wyniki konkursu na nazwę i hasło reklamowe kompleksowego programu wzmacniania społecznej kontroli administracji publicznej oraz monitorowania wybranych obszarów życia publicznego, który będzie realizowany przez Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji.  Do konkursu zgłosiło się 29 osób, z czego 22 prace spełniły wymogi formalne. Komisja konkursowa obradowała trzy dni, w rezultacie zwycięzcą konkursu został Pan Mateusz Antczak, który zaproponował następujące hasło: „Administracja pod kontrolą” –…

Statut szkoły jest informacją publiczną

Jakiś czas temu na jednej z grup na portalu Facebook jeden z użytkowników postanowił wysłać do losowych szkół wnioski o dostęp do informacji publicznej, których przedmiotem był statut każdej z placówek. Co interesujące użytkownik rzadko spotkał się z pozytywną odpowiedzią w tym zakresie. Wspominany użytkownik od części placówek w ogóle nie otrzymał odpowiedzi na swoje zapytanie, od innych otrzymywał wiadomości, w których traktowany był jak intruz lub osoba działająca na szkodę placówki. Niestety wygląda…

Henryk Wujec Autor/źródło: Fot. Wojciech Grzędziński – Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP

Henryk Wujec – ojciec ustawy o dostępie do informacji publicznej

W tym tygodniu pożegnaliśmy Henryka Wujca (1940-2020). Zasłynął jako działacz opozycyjny i społeczni, ale warto wspomnieć, że to on był przewodniczącym Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących praw obywateli do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Dzięki jego staraniom w Polsce aktualnie obowiązuje ustawa o dostępie do informacji publicznej.  Wujec był działaczem Solidarności. Po 1989 roku był posłem I,II i III kadencji…

Aspekt finansowy pracy funkcjonariuszy publicznych

W debacie publicznej od dawna istnieje temat wysokości zarobków funkcjonariuszy publicznych. Na tę kwestię warto spojrzeć z kilku punktów widzenia. Dzięki takiemu podejściu będziemy o krok od rozpoczęcia merytorycznej dyskusji na temat finansowych aspektów pracy funkcjonariuszy publicznych. Tymczasem PiS w trakcie kryzysu… marzą się podwyżki. I to niemałe 🤦🏼‍♂️ Prezydent 12 600 zł ➡️ 26 000 zł Premier 11 000 zł ➡️ 22 000 zł…