Pierwszy zjazdu Szkoły Liderów programu „Administracja pod kontrolą” za nami

W weekend 9-12 października odbył się pierwszy zjazd inauguracyjnej edycji programu „Administracja pod kontrolą”. Wydarzenie zostało zorganizowane zgodnie z reżimem sanitarnym.  Po uroczystym otwarciu, o którym już informowaliśmy, przyszedł czas na kwestie merytoryczne. W sobotnie przedpołudnie uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów wybitnego administratywisty i ojca fundacji Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji – profesora Zbigniewa Cieślaka. Były sędzia Trybunału Konstytucyjnego poruszył w swoich rozważaniach kwestie mechanizmów sprawnego…

Inauguracja Szkoły Liderów programu „Administracja pod kontrolą”

9 października zainaugurowano Szkołę Liderów programu „Administracja pod kontrolą” realizowanego przez Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji.  Szkoła Liderów jest jednym z trzech filaru programu „Administracja pod kontrolą”, którego celem jest wzmocnienie społecznej kontroli administracji publicznej oraz monitorowania wybranych obszarów życia publicznego w szczególności na poziomie na lokalnych. W tej edycji programu uczestnicy wezmą udział w trzech zjazdach szkoleniowych, każdy z nich będzie dotyczył innego zakresu tematycznego. W piątek 9 października…

Czym będzie zajmował się minister ds. samorządów?

Michał Cieślak (Porozumienie) został powołany na urząd ministra – członka Rady Ministrów ds. samorządów. W poprzednich latach takie stanowisko nie było obsadzone. Dla lokalnych społeczności istotne jest, czym będzie się zajmował nowo powołany minister. Utworzenie nowego stanowiska – ministra członka Rady Ministrów ds. samorządów jest pokłosiem ostatniej rekonstrukcji rządu. Nowi ministrowie zostali zaprzysiężeni w Ogrodach Pałacu Prezydenckiego 6 października. Liczba ministerstw…

Ścinawa: Wójt zniechęcał do udziału w referendum

4 października 2020 roku w Ścinawie odbyło się referendum w sprawie odwołania rady miasta i gminy. Z inicjatywą wyszedł lokalny komitet, który chce zmiany urzędującej władzy. Nie spodobała się ona wójtowi, który w liście do mieszkańców nakłaniał do niewzięcia udziału w referendum. Sprawa trafiła do prokuratury z inicjatywy lokalnego działacza Pawła Kowalskiego. Cała spraw rozpoczęła się w lipcu, kiedy lokalni społecznicy zawiązali komitet i postanowili wystąpić z wnioskiem o referendum do komisarza wyborczego…

Polscy naukowcy uczestniczą w projekcie badawczym z zakresu ochrony sygnalistów

25 września 2020 r. międzynarodową konferencją naukową w formie online pod tytułem „Workplace Whistleblower Protection in the V4 countries, France and Slovenia: in Search of an Effective Model of Protection” zainaugurowano projekt badawczy Ochrona sygnalistów w miejscu pracy w państwach Grupy Wyszehradzkiej, Francji i Słowenii (WhistlePro). Na stronie projektu możemy wyczytać, że koncentruje się on na ochronie pracowników, którzy ujawniają nieprawidłowości lub naruszenia prawa…

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji szansą dla samorządów

Polskie samorządy mają być głównym beneficjentem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST). Dzięki Funduszowi polskie gminy i powiaty otrzymają zastrzyk gotówki na realizowanie nowych przedsięwzięć. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji tworzą środki unijne w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027. Celem Funduszu jest transformacja energetyczna państw UE oraz odbudowa po kryzysie wywołanym pandemią. Co interesujące założenia dotyczące FST przewidują, że każde przedsięwzięcie, które ma być…

Biuletyn Informacji Publicznej, a RODO

Po uchwaleniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm., dalej: RODO), która to ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, wiele instytucji publicznych miało problemy z funkcjonowaniem w nowych realiach wyznaczonych przez RODO.…

Koniec pierwszego etapu rekrutacji do Szkoły Liderów programu „Administracja pod kontrolą”

Wraz z upływem 20 września 2020 roku zakończyliśmy pierwszy etap rekrutacji do Szkoły Liderów programu „Administracja pod kontrolą”.  Pierwszy etap rekrutacji trwał 18 dni. Przez ten okres wpłynęło do nas aż 121 zgłoszeń, a to oznacza, że na jedno miejsce przypada aż 6 kandydatów. Poziom aplikacji był bardzo wysoki i różnorodny. Teraz ciężkie zadanie czeka naszą komisję rekrutacyjną. Jej zadaniem będzie wybór zgłoszeń, które zakwalifikują…

Paradoks ustawy „antycovidowej”: Deweloper rozpoczął budowę bez pozwolenia

Deweloper postanowił skrzętnie wykorzystać szansę jaką stworzyła pandemią. W związku z tym postanowił wybudować osiedle na terenie, na którym w normalnych warunkach nie otrzymałby pozwolenia, a w czasie pandemii nie jest ono potrzebne. Deweloper skorzystał z przepisów specustawy antycovidowej, w myśl których moc obowiązującą tracą przepisy prawa budowlanego. Konkretnie chodzi tu o art. 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz.U. 2020 poz.…

Raport o stanie JST jest przedstawiany obligatoryjnie co roku

Radni gminy Dębica skierowali do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji propozycję zmiany zapisu w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym dotyczących raportu o stanie gminy. Według radnych raport powtarza informacje zawarte w innych dokumentach, dlatego powinien on być przygotowywany obligatoryjnie co dwa lub trzy lata, a nie co rok. Aktualny stan prawny zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8…