Kontrolne aspekty nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Rząd szykuje kolejną nowelizację ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Głównym celem procedowanych zmian ma być walka ze smogiem i ubóstwem energetycznym oraz poprawa efektywności energetycznej budynków. Wprowadzenie rozwiązań, które realizują te cele wiąże się z nowymi obowiązkami nałożonymi na samorządy. Projekt nowelizacji powstał w Ministerstwie Klimatu, które po ostatniej rekonstrukcji rządu zostało połączone z Ministerstwem Środowiska. Ustawa przewiduje m.in. uruchomienie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz usprawnienie…

Dodatkowe wsparcie dla gmin, w których funkcjonowały PGR-y

W „słusznie minionym ustroju” część obszaru państwa była podporządkowana tzw. Państwowe Gospodarstwa Rolne (PGR). Wraz ze zmianami społeczno-politycznymi gminy, których gospodarka była oparta właśnie na PGR-ach zostały pozostawione same sobie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce stworzyć specjalny fundusz, którego celem miałaby być realizacjach najpilniejszych inwestycji w tych gminach. „To pierwszy taki rządowy program skierowany do lokalnych społeczności, które po transformacji ustrojowej często były pozostawione…

Kisielice: Burmistrz walczy z urzędnikami o drogę

Nie od dziś wiadomo, że jedną z głównych bolączek Polski samorządowej jest jakość dróg. Co do zasady im niższa jest klasa danej drogi, tym większe prawdopodobieństwo, że jej nawierzchnia nie przystaje do standardów XXI w. Z tym problemem w nowatorski sposób próbował zmierzyć się burmistrz gminy Kisielice – Rafał Ryszczuk.  Problem słabej jakości drogi dotyczył mieszkańców wsi Goryń, którzy w związku z tym mieli ogromne problemy komunikacyjne. Burmistrz…

Obywatelska postawa czy nadużycie prawa?

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, które miało polegać na „publicznym nawoływaniu do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych rasowych”.  Na instytucjach państwowych i samorządowych ciąży obowiązek zawiadamiania o przestępstwach, które są ścigane z urzędu, ale omawiany przypadek jest kontrowersyjny i zachodzi pytanie, czy zachowanie prezydent Gdańska jest godną pochwały obywatelską postawą, czy nadużyciem prawa?  Opisane przez prezydent w zawiadomieniu zachowanie może wypełniać znamiona przestępstwa…

Pierwszy zjazdu Szkoły Liderów programu „Administracja pod kontrolą” za nami

W weekend 9-12 października odbył się pierwszy zjazd inauguracyjnej edycji programu „Administracja pod kontrolą”. Wydarzenie zostało zorganizowane zgodnie z reżimem sanitarnym.  Po uroczystym otwarciu, o którym już informowaliśmy, przyszedł czas na kwestie merytoryczne. W sobotnie przedpołudnie uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów wybitnego administratywisty i ojca fundacji Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji – profesora Zbigniewa Cieślaka. Były sędzia Trybunału Konstytucyjnego poruszył w swoich rozważaniach kwestie mechanizmów sprawnego…

Inauguracja Szkoły Liderów programu „Administracja pod kontrolą”

9 października zainaugurowano Szkołę Liderów programu „Administracja pod kontrolą” realizowanego przez Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji.  Szkoła Liderów jest jednym z trzech filaru programu „Administracja pod kontrolą”, którego celem jest wzmocnienie społecznej kontroli administracji publicznej oraz monitorowania wybranych obszarów życia publicznego w szczególności na poziomie na lokalnych. W tej edycji programu uczestnicy wezmą udział w trzech zjazdach szkoleniowych, każdy z nich będzie dotyczył innego zakresu tematycznego. W piątek 9 października…

Czym będzie zajmował się minister ds. samorządów?

Michał Cieślak (Porozumienie) został powołany na urząd ministra – członka Rady Ministrów ds. samorządów. W poprzednich latach takie stanowisko nie było obsadzone. Dla lokalnych społeczności istotne jest, czym będzie się zajmował nowo powołany minister. Utworzenie nowego stanowiska – ministra członka Rady Ministrów ds. samorządów jest pokłosiem ostatniej rekonstrukcji rządu. Nowi ministrowie zostali zaprzysiężeni w Ogrodach Pałacu Prezydenckiego 6 października. Liczba ministerstw…

Ścinawa: Wójt zniechęcał do udziału w referendum

4 października 2020 roku w Ścinawie odbyło się referendum w sprawie odwołania rady miasta i gminy. Z inicjatywą wyszedł lokalny komitet, który chce zmiany urzędującej władzy. Nie spodobała się ona wójtowi, który w liście do mieszkańców nakłaniał do niewzięcia udziału w referendum. Sprawa trafiła do prokuratury z inicjatywy lokalnego działacza Pawła Kowalskiego. Cała spraw rozpoczęła się w lipcu, kiedy lokalni społecznicy zawiązali komitet i postanowili wystąpić z wnioskiem o referendum do komisarza wyborczego…

Polscy naukowcy uczestniczą w projekcie badawczym z zakresu ochrony sygnalistów

25 września 2020 r. międzynarodową konferencją naukową w formie online pod tytułem „Workplace Whistleblower Protection in the V4 countries, France and Slovenia: in Search of an Effective Model of Protection” zainaugurowano projekt badawczy Ochrona sygnalistów w miejscu pracy w państwach Grupy Wyszehradzkiej, Francji i Słowenii (WhistlePro). Na stronie projektu możemy wyczytać, że koncentruje się on na ochronie pracowników, którzy ujawniają nieprawidłowości lub naruszenia prawa…

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji szansą dla samorządów

Polskie samorządy mają być głównym beneficjentem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST). Dzięki Funduszowi polskie gminy i powiaty otrzymają zastrzyk gotówki na realizowanie nowych przedsięwzięć. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji tworzą środki unijne w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027. Celem Funduszu jest transformacja energetyczna państw UE oraz odbudowa po kryzysie wywołanym pandemią. Co interesujące założenia dotyczące FST przewidują, że każde przedsięwzięcie, które ma być…