XIV Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Ekologia humanistyczna” zatytułowana „Paradoksy ekologiczne – odpady miarą sukcesu i porażki cywilizowanej ludzkości” – PRZEŁOŻONA

22 kwietnia 2020 roku miała odbyć się XIV Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Ekologia humanistyczna” zatytułowana „Paradoksy ekologiczne – odpady miarą sukcesu i porażki cywilizowanej ludzkości”. Z powodu zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem COVID 19 została ona przełożona na 28 października 2020 roku.  W konferencji mieli wziąć udział przedstawiciele Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Pobieżna choćby obserwacja zjawisk wpisanych w kwestię ekologiczną pozwala dostrzec…

Prace Studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji: „Polski korpus służby cywilnej i jego zmiany”

Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji przedstawia kolejną pozycję swoich prac studialnych. We wstępie pracy zbiorowej Redaktorzy napisali: „Rozważając sens i istotę służby publicznej w kontekście polskich uwarunkowań prawnych, regulujących krajowy korpus służby cywilnej, nieunikniona staje się konstatacja, że podlegają one nieustannym zmianom. W powierzchownej ocenie tego zjawiska można przyjąć za słuszny – aczkolwiek uproszczony – pogląd, że jest to efektem instrumentalnego traktowania przez ustawodawcę tego…

Konferencja Naukowa WSAA: Funkcja i zmiana w administracji

Dnia 26 czerwca 2019 odbyła się konferencja współorganizowana przez Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji – „Funkcja i zmiana w administracji”. Tematem przewodnim konferencji było pojęcie funkcji administracji publicznej i teoria zmian w administracji. Wydarzenie zostało podzielone na cztery części. Konferencję otworzył prof. Zbigniew Cieślak, Sędzia TK w stanie spoczynku, Twórca Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Drugi panel nosił tytuł “Dwugłos na temat funkcji administracji publicznej”. Głos…

Konferencja Naukowa WSAA: Media i zagrożenia – wyzwania w erze cyfrowej

Dnia 12 kwietnia 2019 roku Warszawskie Seminarium Aksjologii miało zaszczyt współorganizować konferencję naukową „Media i zagrożenia – wyzwania w erze cyfrowej”. Konferencja była współorganizowana przez Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji, Krajową Szkołę Administracji Publicznej oraz Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain WPIA UW. Głównymi tematami konferencji były aksjologiczne wyzwania w nowych mediach, cyberzagrożenia w mediach oraz rola państwa w kształtowaniu środowiska medialnego ery cyfryzacji.…

Konferencja Naukowa WSAA: Polska służba cywilna po 1989 r

29 czerwca 2018 roku odbyła się konferencja „Polska służba cywilna po 1989 r.”, organizowana przez KSAP, Radę Służby Publicznej i Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji. Konferencja była współorganizowana przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej, Radę Służby Publicznej i Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji. Sprawna administracja to sprawne państwo. Takie hasło przyświecało konferencji, która odbyła się 29 czerwca w siedzibie KSAP w Warszawie. Okazją do zorganizowania konferencji było 25.…

Konferencja Naukowa WSAA: Identyfikacja istoty wartości w administracji publicznej. W latach 1997 – 2017 – Dwudziestolecie Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji

26 czerwca 2017 roku na kampusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego dobyła się Konferencja Naukowa „Identyfikacja istoty wartości w administracji publicznej. W latach 1997 – 2017. Organizacja konferencji była połączona z obchodami dwudziestolecia Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji Konferencja była współorganizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Udział w wydarzeniu wzięli m.in.: prof. Aleksander Stępkowski, min. Tomasz Zdzikot, dr Beata Zbarachewicz, prof. Mirosław Granat STK, prof. Małgorzata Jaśkowska…

Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji: Tom V

Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji ma zaszczyt przedstawić V tom prac studialnych.  Tematyka V tomu Prac studialnych Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji nawiązuje do konferencji naukowej pt. Ochrona środowiska w perspektywie działalności inwestycyjnej, jaka odbyła się 18 marca 2016 r. w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Ochrona środowiska oraz działalność inwestycyjna to dwa zagadnienia, które często występując w opozycji do siebie, muszą współistnieć w ramach…

Konferencja WSAA: Ochrona środowiska w perspektywie działalności inwestycyjnej

Ogólnopolska Konferencja „Ochrona środowiska w perspektywie działalności inwestycyjnej”, która odbyła się 18 marca 2016 r. w siedzibie Szkoły była kolejnym etapem współpracy naukowej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie oraz Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Konferencję otworzył prof. Maciej Krawczak, Rektor WIT. O aktualności i znaczeniu stanowiącej przedmiot konferencji problematyki świadczy fakt, że zaproszenie do udziału przyjęli liczni przedstawiciele ośrodków naukowych oraz administracji publicznej. Trzeba tu…

Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji: Tom IV

Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji przedstawia IV tom prac studialnych. Z przyjemnością oddajemy kolejny, IV tom Prac studialnych Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Monografia prezentuje wyniki prowadzonych badań o bardzo bogatym przekroju tematycznym, obejmującym zarówno zagadnienia materialnoprawne, ustrojowe, jak również proceduralne. Niewątpliwym walorem pracy jest bogaty dorobek naukowy Autorów artykułów, co pozwala na spojrzenie na zjawiska w administracji z perspektywy różnych gałęzi prawa,…

Konferencja WSAA: Jedność Norm i Wartości w Systemie Prawa

26 czerwca 2015 r., w Auli Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Jedność Norm i Wartości w Systemie Prawa. Za organizację wydarzenia odpowiadała Katedra Nauki Administracji i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji. Konferencja została poświęcona pamięci prof. Ludwika Jastrzębskiego, patrona WSAA, w 23. rocznicę śmierci. Dyskusję uroczystym wprowadzeniem otworzył profesor…