Wyniki konkursu nowego Programu realizowanego przez WSAA

Z przyjemnością pragniemy ogłosić wyniki konkursu na nazwę i hasło reklamowe kompleksowego programu wzmacniania społecznej kontroli administracji publicznej oraz monitorowania wybranych obszarów życia publicznego, który będzie realizowany przez Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji.  Do konkursu zgłosiło się 29 osób, z czego 22 prace spełniły wymogi formalne. Komisja konkursowa obradowała trzy dni, w rezultacie zwycięzcą konkursu został Pan Mateusz Antczak, który zaproponował następujące hasło: „Administracja pod kontrolą” –…

Statut szkoły jest informacją publiczną

Jakiś czas temu na jednej z grup na portalu Facebook jeden z użytkowników postanowił wysłać do losowych szkół wnioski o dostęp do informacji publicznej, których przedmiotem był statut każdej z placówek. Co interesujące użytkownik rzadko spotkał się z pozytywną odpowiedzią w tym zakresie. Wspominany użytkownik od części placówek w ogóle nie otrzymał odpowiedzi na swoje zapytanie, od innych otrzymywał wiadomości, w których traktowany był jak intruz lub osoba działająca na szkodę placówki. Niestety wygląda…

Henryk Wujec Autor/źródło: Fot. Wojciech Grzędziński – Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP

Henryk Wujec – ojciec ustawy o dostępie do informacji publicznej

W tym tygodniu pożegnaliśmy Henryka Wujca (1940-2020). Zasłynął jako działacz opozycyjny i społeczni, ale warto wspomnieć, że to on był przewodniczącym Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących praw obywateli do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Dzięki jego staraniom w Polsce aktualnie obowiązuje ustawa o dostępie do informacji publicznej.  Wujec był działaczem Solidarności. Po 1989 roku był posłem I,II i III kadencji…

Aspekt finansowy pracy funkcjonariuszy publicznych

W debacie publicznej od dawna istnieje temat wysokości zarobków funkcjonariuszy publicznych. Na tę kwestię warto spojrzeć z kilku punktów widzenia. Dzięki takiemu podejściu będziemy o krok od rozpoczęcia merytorycznej dyskusji na temat finansowych aspektów pracy funkcjonariuszy publicznych. Tymczasem PiS w trakcie kryzysu… marzą się podwyżki. I to niemałe 🤦🏼‍♂️ Prezydent 12 600 zł ➡️ 26 000 zł Premier 11 000 zł ➡️ 22 000 zł…

Zegar w Kaliszu

Kalisz: Groźby za interpelacje dotyczące informacji publicznej

Art. 61 Konstytucji jasno wskazuje, że „Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.” Niemniej nie każdemu podoba się fakt, że obywatele korzystają ze swoich konstytucyjnych gwarancji. Do takiej sytuacji doszło ostatnio w Kaliszu. Rada miasta Kalisz głosowała ostatnio nad uchwałą dotyczącą podwyżek opłat za śmieci. Projektu nie udało się przeforsować, ponieważ jedna z radnych – Pani Agnieszka Konieczna –…

Już niedługo będziemy wybierać nowego RPO – część 2. Prawne aspekty stosowania KPA wobec działań RPO

Wczoraj na łamach naszej strony internetowej zaprezentowaliśmy państwu zagadnienia ogólne dotyczące Rzecznika Praw Obywatelskich. Dziś prezentujemy kolejną część wpisu, która porusza kwestie praktyczne. Wczoraj minął termin zgłoszeń kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. Centrum Informacyjne Sejmu RP poinformowało, że dwa kluby poselskie zgłosiły swoich kandydatów, co ciekawe obydwa zgłoszenia dotyczą tej samej osoby. Warto przypomnieć, że RPO na pięcioletnią kadencję wybiera Sejm za zgodą…

Już niedługo będziemy wybierać nowego RPO – część 1. Jakie działania może podejmować?

Kadencja aktualnie urzędującego Rzecznika Praw Obywatelskich wygasa 9 września 2020 roku. W związku z tym niebawem czeka nas wybór nowego Rzecznika. Co do zasady ostatnim terminem na zgłaszanie kandydatów na nowego RPO jest poniedziałek 10 sierpnia. Prawo zgłaszania kandydatur mają marszałek Sejmu i grupa 35 posłów. Co ciekawe prawo zgłaszania kandydatur mają marszałek Sejmu i grupa 35 posłów. Interesującym faktem jest, żę…

Konkurs na nazwę nowego Programu realizowanego przez WSAA

Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji ogłasza konkurs na nazwę oraz hasło reklamowego nowego programu dotyczącego społecznej kontroli administracji i samorządu terytorialnego. Nagroda główną jest 3000 zł.  Konkurs dotyczy Programu, który będzie realizowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji…

Nowy projekt Fundacji WSAA – “Społeczna kontrola administracji publicznej”

Fundacja Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji pragnie z radością ogłosić, że dzięki wygranej w VI otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2020-2023 będzie realizować projekt poświęcony prawno-administracyjnym oraz praktycznym zagadnieniom społecznej…

XIV Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Ekologia humanistyczna” zatytułowana „Paradoksy ekologiczne – odpady miarą sukcesu i porażki cywilizowanej ludzkości” – PRZEŁOŻONA

22 kwietnia 2020 roku miała odbyć się XIV Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Ekologia humanistyczna” zatytułowana „Paradoksy ekologiczne – odpady miarą sukcesu i porażki cywilizowanej ludzkości”. Z powodu zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem COVID 19 została ona przełożona na 28 października 2020 roku.  W konferencji mieli wziąć udział przedstawiciele Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Pobieżna choćby obserwacja zjawisk wpisanych w kwestię ekologiczną pozwala dostrzec…