Zaproszenie do udziału w konferencji pn. „Antropologiczne i przyrodnicze aspekty konsumpcji nadmiaru i umiaru”

Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji zaprasza do udziału do XV Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu „Ekologia Humanistyczna” pt. „Antropologiczne i przyrodnicze aspekty konsumpcji nadmiaru i umiaru”. Konferencja odbędzie się 27 października 2021 w Auli Schumana, która znajduje się w budynku Auditorium Maximum na Kampusie UKSW przy ulicy Wóycickiego 1/3 w Warszawie. Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji jest jednym z organizatorów konferencji. Więcej informacji o konferencji – https://sites.google.com/view/15-eh/main?authuser=0. Pomysłodawcy i organizatorzy konferencji wyrażają nadzieję,…

Piotrków Trybunalski: Rada miasta podjęła uchwałę niezgodną z prawem. Wojewoda reaguje

Rada miasta Piotrkowa Trybunalskiego podjęła uchwałę, której przedmiotem jest ograniczenie możliwości handlowania niektórymi produktami na miejskim targowisku i jego okolicach. W związku z tym przedsiębiorcy handlujący m.in.: odzieżą, obuwiem, firankami, AGD i RTV pod pretekstem dobra mieszkańców zostali pozbawieni miejsca na targowisku i w jego okolicy. Takie działanie jest niezgodne z prawem, w sprawie zaangażował się wojewoda łódzki – dr Tobiasz Adam Bocheński.  Uchwała rady miasta zmienia regulamin…

Konferencja lokalna w Skwierzynie: „Demokratyczne państwo – strażnicza działalność samorządów”

7 listopada 2020 roku Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji zorganizowało drugą konferencje w cyklu spotkań lokalnych w ramach programu „Administracja pod kontrolą”. Pierwotnie wydarzenie miało odbyć się w Pałacu Wiejce w Puszczy Noteckiej i było skierowane do mieszkańców województwa lubuskiego, jednak z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 zostało zorganizowane w formie zdalnej na platformie ClickMeeting. Spotkanie miała otworzyć Pani Marszałek województwa lubuskiego – Elżbieta Anna Polak. Niestety…

Czy urzędy wywiązują się z nowych obowiązków związanych z ogólnodostępnymi mapami zagospodarowania przestrzennego?

31 października 2020 roku weszła w życie zmiana w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z późn. zm.]. Wprowadza ona novum w działaniu organów administracji publicznej związane z tym, że będą one zobowiązane do  tworzenia cyfrowych danych wektorowych na potrzeby planowania przestrzennego oraz ich publikację w ogólnodostępnych zbiorach.  Ratio legis wprowadzonych przepisów związane jest z uproszczeniem, odformalizowaniem i przyśpieszeniem procesu inwestycyjnego. Udostępnienie danych…

Kartuzy: Czy na sesji rady gminy pojawił się alkohol?

Okres pandemii stawia nowe wyzwania kolegialnym organom administracji publicznej. W związku z tym sesje rad gmin i powiatów odbywają się w formie zdalnej. Nie inaczej było w Kartuzach, gdzie sesja rady miasta odbyła się online. Jednak zachowanie niektórych radnych wskazywało na to, że pozostanie w domu mogło nie być jedynym powodem ich zbyt swobodnego zachowania. Omawiana sesja rady miasta Kartuzy miała miejsce 30 września i trwała…

Kontrolne aspekty nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Rząd szykuje kolejną nowelizację ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Głównym celem procedowanych zmian ma być walka ze smogiem i ubóstwem energetycznym oraz poprawa efektywności energetycznej budynków. Wprowadzenie rozwiązań, które realizują te cele wiąże się z nowymi obowiązkami nałożonymi na samorządy. Projekt nowelizacji powstał w Ministerstwie Klimatu, które po ostatniej rekonstrukcji rządu zostało połączone z Ministerstwem Środowiska. Ustawa przewiduje m.in. uruchomienie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz usprawnienie…

Dodatkowe wsparcie dla gmin, w których funkcjonowały PGR-y

W „słusznie minionym ustroju” część obszaru państwa była podporządkowana tzw. Państwowe Gospodarstwa Rolne (PGR). Wraz ze zmianami społeczno-politycznymi gminy, których gospodarka była oparta właśnie na PGR-ach zostały pozostawione same sobie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce stworzyć specjalny fundusz, którego celem miałaby być realizacjach najpilniejszych inwestycji w tych gminach. „To pierwszy taki rządowy program skierowany do lokalnych społeczności, które po transformacji ustrojowej często były pozostawione…

Kisielice: Burmistrz walczy z urzędnikami o drogę

Nie od dziś wiadomo, że jedną z głównych bolączek Polski samorządowej jest jakość dróg. Co do zasady im niższa jest klasa danej drogi, tym większe prawdopodobieństwo, że jej nawierzchnia nie przystaje do standardów XXI w. Z tym problemem w nowatorski sposób próbował zmierzyć się burmistrz gminy Kisielice – Rafał Ryszczuk.  Problem słabej jakości drogi dotyczył mieszkańców wsi Goryń, którzy w związku z tym mieli ogromne problemy komunikacyjne. Burmistrz…

Obywatelska postawa czy nadużycie prawa?

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, które miało polegać na „publicznym nawoływaniu do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych rasowych”.  Na instytucjach państwowych i samorządowych ciąży obowiązek zawiadamiania o przestępstwach, które są ścigane z urzędu, ale omawiany przypadek jest kontrowersyjny i zachodzi pytanie, czy zachowanie prezydent Gdańska jest godną pochwały obywatelską postawą, czy nadużyciem prawa?  Opisane przez prezydent w zawiadomieniu zachowanie może wypełniać znamiona przestępstwa…