Biuletyn Informacji Publicznej, a RODO

Po uchwaleniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm., dalej: RODO), która to ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, wiele instytucji publicznych miało problemy z funkcjonowaniem w nowych realiach wyznaczonych przez RODO.…

Koniec pierwszego etapu rekrutacji do Szkoły Liderów programu „Administracja pod kontrolą”

Wraz z upływem 20 września 2020 roku zakończyliśmy pierwszy etap rekrutacji do Szkoły Liderów programu „Administracja pod kontrolą”.  Pierwszy etap rekrutacji trwał 18 dni. Przez ten okres wpłynęło do nas aż 121 zgłoszeń, a to oznacza, że na jedno miejsce przypada aż 6 kandydatów. Poziom aplikacji był bardzo wysoki i różnorodny. Teraz ciężkie zadanie czeka naszą komisję rekrutacyjną. Jej zadaniem będzie wybór zgłoszeń, które zakwalifikują…

Paradoks ustawy „antycovidowej”: Deweloper rozpoczął budowę bez pozwolenia

Deweloper postanowił skrzętnie wykorzystać szansę jaką stworzyła pandemią. W związku z tym postanowił wybudować osiedle na terenie, na którym w normalnych warunkach nie otrzymałby pozwolenia, a w czasie pandemii nie jest ono potrzebne. Deweloper skorzystał z przepisów specustawy antycovidowej, w myśl których moc obowiązującą tracą przepisy prawa budowlanego. Konkretnie chodzi tu o art. 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz.U. 2020 poz.…

Raport o stanie JST jest przedstawiany obligatoryjnie co roku

Radni gminy Dębica skierowali do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji propozycję zmiany zapisu w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym dotyczących raportu o stanie gminy. Według radnych raport powtarza informacje zawarte w innych dokumentach, dlatego powinien on być przygotowywany obligatoryjnie co dwa lub trzy lata, a nie co rok. Aktualny stan prawny zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8…

Nowe zmiany w prawie administracyjnym w zakresie społecznej kontroli zwierząt

Ugrupowanie rządzące – Prawo i Sprawiedliwość – przygotowało projekt ustawy dotyczący nowego porządku prawnego w zakresie ochrony zwierząt. „Jest gotowy projekt ustawy, liczymy na ponadpartyjne poparcie” – podkreślił na konferencji prasowej prezes partii Jarosław Kaczyński. Większość pracy w tym zakresie wykonali działacze młodzieżówki. Przewodniczący Forum Młodych PiS Michał Moskal przedstawił „Piątkę dla Zwierząt” – projekt zmian legislacyjnych w sprawie ochrony zwierząt,…

Nadchodzi czas ochrony sygnalistów?

Do 16 grudnia 2021 r. Polska musi wdrożyć Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Niemniej instytucje publiczne i prywatne dostały już zielone światło na wdrażanie własnych procedur, które mają chronić tzw. „sygnalistów”. Wyżej omawiane rozwiązania szczególnie potrzebne są w administracji publicznej z uwagi na fakt, że działanie organów administracji publicznej ma…

Dlaczego nowy „kontratyp” to zły pomysł?

Do Sejmu wpłynął Poselski projekt ustawy (druk 539) o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, gdzie art. 10d zawiera kontrowersyjny przepis, w myśl którego: „nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym i bez naruszenia tych obowiązków lub przepisów podjęte działanie…

Projekt ustawy dotyczący transparentności finansowania organizacji pozarządowych

Niebawem Sejm RP będzie procedował ustawę dotyczącą transparentności finansowania organizacji pozarządowych. Według pomysłodawców „ustawa podnosi standard prawny, takie rozwiązania funkcjonują w dojrzałych demokracjach od dziesięcioleci, m.in. w USA.” – powiedział minister środowiska Michał Woś. Projekt ustawy jest wspólnym pomysłem dwóch resortów, a w zasadzie kierujących nimi ministrów – ministra środowiska Michała Wosia i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Ministerstwo Środowiska zainicjowało w prace nad ustawą…

Administracja wobec powrotu do szkół

1 września zabrzmi pierwszy dzwonek roku szkolnego 2020/2021. Czy wraz z nim do szkół wrócą dzieci? Nie mamy stuprocentowej pewności, ale wszystko wskazuje na to, że tak właśnie będzie. W dobie pandemii koronawriusa SARS-CoV-2 jest to egzamin dla organów administracji publicznej zarówno na szczeblu centralnym jak i samorządowym. Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej “Chcemy, aby od 1 września uczniowie wrócili do stacjonarnych zajęć. Przygotowane wytyczne dla szkół pozostawiają dużą elastyczność…