Konferencja lokalna w Skwierzynie: „Demokratyczne państwo – strażnicza działalność samorządów”

7 listopada 2020 roku Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji zorganizowało drugą konferencje w cyklu spotkań lokalnych w ramach programu „Administracja pod kontrolą”. Pierwotnie wydarzenie miało odbyć się w Pałacu Wiejce w Puszczy Noteckiej i było skierowane do mieszkańców województwa lubuskiego, jednak z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 zostało zorganizowane w formie zdalnej na platformie ClickMeeting. Spotkanie miała otworzyć Pani Marszałek województwa lubuskiego – Elżbieta Anna Polak. Niestety…