Czy urzędy wywiązują się z nowych obowiązków związanych z ogólnodostępnymi mapami zagospodarowania przestrzennego?

31 października 2020 roku weszła w życie zmiana w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z późn. zm.]. Wprowadza ona novum w działaniu organów administracji publicznej związane z tym, że będą one zobowiązane do  tworzenia cyfrowych danych wektorowych na potrzeby planowania przestrzennego oraz ich publikację w ogólnodostępnych zbiorach.  Ratio legis wprowadzonych przepisów związane jest z uproszczeniem, odformalizowaniem i przyśpieszeniem procesu inwestycyjnego. Udostępnienie danych…