Kontrolne aspekty nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Rząd szykuje kolejną nowelizację ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Głównym celem procedowanych zmian ma być walka ze smogiem i ubóstwem energetycznym oraz poprawa efektywności energetycznej budynków. Wprowadzenie rozwiązań, które realizują te cele wiąże się z nowymi obowiązkami nałożonymi na samorządy. Projekt nowelizacji powstał w Ministerstwie Klimatu, które po ostatniej rekonstrukcji rządu zostało połączone z Ministerstwem Środowiska. Ustawa przewiduje m.in. uruchomienie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz usprawnienie…

Dodatkowe wsparcie dla gmin, w których funkcjonowały PGR-y

W „słusznie minionym ustroju” część obszaru państwa była podporządkowana tzw. Państwowe Gospodarstwa Rolne (PGR). Wraz ze zmianami społeczno-politycznymi gminy, których gospodarka była oparta właśnie na PGR-ach zostały pozostawione same sobie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce stworzyć specjalny fundusz, którego celem miałaby być realizacjach najpilniejszych inwestycji w tych gminach. „To pierwszy taki rządowy program skierowany do lokalnych społeczności, które po transformacji ustrojowej często były pozostawione…

Kisielice: Burmistrz walczy z urzędnikami o drogę

Nie od dziś wiadomo, że jedną z głównych bolączek Polski samorządowej jest jakość dróg. Co do zasady im niższa jest klasa danej drogi, tym większe prawdopodobieństwo, że jej nawierzchnia nie przystaje do standardów XXI w. Z tym problemem w nowatorski sposób próbował zmierzyć się burmistrz gminy Kisielice – Rafał Ryszczuk.  Problem słabej jakości drogi dotyczył mieszkańców wsi Goryń, którzy w związku z tym mieli ogromne problemy komunikacyjne. Burmistrz…

Obywatelska postawa czy nadużycie prawa?

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, które miało polegać na „publicznym nawoływaniu do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych rasowych”.  Na instytucjach państwowych i samorządowych ciąży obowiązek zawiadamiania o przestępstwach, które są ścigane z urzędu, ale omawiany przypadek jest kontrowersyjny i zachodzi pytanie, czy zachowanie prezydent Gdańska jest godną pochwały obywatelską postawą, czy nadużyciem prawa?  Opisane przez prezydent w zawiadomieniu zachowanie może wypełniać znamiona przestępstwa…

Pierwszy zjazdu Szkoły Liderów programu „Administracja pod kontrolą” za nami

W weekend 9-12 października odbył się pierwszy zjazd inauguracyjnej edycji programu „Administracja pod kontrolą”. Wydarzenie zostało zorganizowane zgodnie z reżimem sanitarnym.  Po uroczystym otwarciu, o którym już informowaliśmy, przyszedł czas na kwestie merytoryczne. W sobotnie przedpołudnie uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów wybitnego administratywisty i ojca fundacji Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji – profesora Zbigniewa Cieślaka. Były sędzia Trybunału Konstytucyjnego poruszył w swoich rozważaniach kwestie mechanizmów sprawnego…

Inauguracja Szkoły Liderów programu „Administracja pod kontrolą”

9 października zainaugurowano Szkołę Liderów programu „Administracja pod kontrolą” realizowanego przez Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji.  Szkoła Liderów jest jednym z trzech filaru programu „Administracja pod kontrolą”, którego celem jest wzmocnienie społecznej kontroli administracji publicznej oraz monitorowania wybranych obszarów życia publicznego w szczególności na poziomie na lokalnych. W tej edycji programu uczestnicy wezmą udział w trzech zjazdach szkoleniowych, każdy z nich będzie dotyczył innego zakresu tematycznego. W piątek 9 października…

Czym będzie zajmował się minister ds. samorządów?

Michał Cieślak (Porozumienie) został powołany na urząd ministra – członka Rady Ministrów ds. samorządów. W poprzednich latach takie stanowisko nie było obsadzone. Dla lokalnych społeczności istotne jest, czym będzie się zajmował nowo powołany minister. Utworzenie nowego stanowiska – ministra członka Rady Ministrów ds. samorządów jest pokłosiem ostatniej rekonstrukcji rządu. Nowi ministrowie zostali zaprzysiężeni w Ogrodach Pałacu Prezydenckiego 6 października. Liczba ministerstw…

Ścinawa: Wójt zniechęcał do udziału w referendum

4 października 2020 roku w Ścinawie odbyło się referendum w sprawie odwołania rady miasta i gminy. Z inicjatywą wyszedł lokalny komitet, który chce zmiany urzędującej władzy. Nie spodobała się ona wójtowi, który w liście do mieszkańców nakłaniał do niewzięcia udziału w referendum. Sprawa trafiła do prokuratury z inicjatywy lokalnego działacza Pawła Kowalskiego. Cała spraw rozpoczęła się w lipcu, kiedy lokalni społecznicy zawiązali komitet i postanowili wystąpić z wnioskiem o referendum do komisarza wyborczego…