Biuletyn Informacji Publicznej, a RODO

Po uchwaleniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm., dalej: RODO), która to ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, wiele instytucji publicznych miało problemy z funkcjonowaniem w nowych realiach wyznaczonych przez RODO.…