Koniec pierwszego etapu rekrutacji do Szkoły Liderów programu „Administracja pod kontrolą”

Wraz z upływem 20 września 2020 roku zakończyliśmy pierwszy etap rekrutacji do Szkoły Liderów programu „Administracja pod kontrolą”.  Pierwszy etap rekrutacji trwał 18 dni. Przez ten okres wpłynęło do nas aż 121 zgłoszeń, a to oznacza, że na jedno miejsce przypada aż 6 kandydatów. Poziom aplikacji był bardzo wysoki i różnorodny. Teraz ciężkie zadanie czeka naszą komisję rekrutacyjną. Jej zadaniem będzie wybór zgłoszeń, które zakwalifikują…