Paradoks ustawy „antycovidowej”: Deweloper rozpoczął budowę bez pozwolenia

Deweloper postanowił skrzętnie wykorzystać szansę jaką stworzyła pandemią. W związku z tym postanowił wybudować osiedle na terenie, na którym w normalnych warunkach nie otrzymałby pozwolenia, a w czasie pandemii nie jest ono potrzebne. Deweloper skorzystał z przepisów specustawy antycovidowej, w myśl których moc obowiązującą tracą przepisy prawa budowlanego. Konkretnie chodzi tu o art. 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz.U. 2020 poz.…