Nadchodzi czas ochrony sygnalistów?

Do 16 grudnia 2021 r. Polska musi wdrożyć Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Niemniej instytucje publiczne i prywatne dostały już zielone światło na wdrażanie własnych procedur, które mają chronić tzw. „sygnalistów”. Wyżej omawiane rozwiązania szczególnie potrzebne są w administracji publicznej z uwagi na fakt, że działanie organów administracji publicznej ma…