Polscy naukowcy uczestniczą w projekcie badawczym z zakresu ochrony sygnalistów

25 września 2020 r. międzynarodową konferencją naukową w formie online pod tytułem „Workplace Whistleblower Protection in the V4 countries, France and Slovenia: in Search of an Effective Model of Protection” zainaugurowano projekt badawczy Ochrona sygnalistów w miejscu pracy w państwach Grupy Wyszehradzkiej, Francji i Słowenii (WhistlePro). Na stronie projektu możemy wyczytać, że koncentruje się on na ochronie pracowników, którzy ujawniają nieprawidłowości lub naruszenia prawa…

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji szansą dla samorządów

Polskie samorządy mają być głównym beneficjentem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST). Dzięki Funduszowi polskie gminy i powiaty otrzymają zastrzyk gotówki na realizowanie nowych przedsięwzięć. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji tworzą środki unijne w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027. Celem Funduszu jest transformacja energetyczna państw UE oraz odbudowa po kryzysie wywołanym pandemią. Co interesujące założenia dotyczące FST przewidują, że każde przedsięwzięcie, które ma być…

Biuletyn Informacji Publicznej, a RODO

Po uchwaleniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm., dalej: RODO), która to ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, wiele instytucji publicznych miało problemy z funkcjonowaniem w nowych realiach wyznaczonych przez RODO.…

Koniec pierwszego etapu rekrutacji do Szkoły Liderów programu „Administracja pod kontrolą”

Wraz z upływem 20 września 2020 roku zakończyliśmy pierwszy etap rekrutacji do Szkoły Liderów programu „Administracja pod kontrolą”.  Pierwszy etap rekrutacji trwał 18 dni. Przez ten okres wpłynęło do nas aż 121 zgłoszeń, a to oznacza, że na jedno miejsce przypada aż 6 kandydatów. Poziom aplikacji był bardzo wysoki i różnorodny. Teraz ciężkie zadanie czeka naszą komisję rekrutacyjną. Jej zadaniem będzie wybór zgłoszeń, które zakwalifikują…

Paradoks ustawy „antycovidowej”: Deweloper rozpoczął budowę bez pozwolenia

Deweloper postanowił skrzętnie wykorzystać szansę jaką stworzyła pandemią. W związku z tym postanowił wybudować osiedle na terenie, na którym w normalnych warunkach nie otrzymałby pozwolenia, a w czasie pandemii nie jest ono potrzebne. Deweloper skorzystał z przepisów specustawy antycovidowej, w myśl których moc obowiązującą tracą przepisy prawa budowlanego. Konkretnie chodzi tu o art. 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz.U. 2020 poz.…

Raport o stanie JST jest przedstawiany obligatoryjnie co roku

Radni gminy Dębica skierowali do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji propozycję zmiany zapisu w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym dotyczących raportu o stanie gminy. Według radnych raport powtarza informacje zawarte w innych dokumentach, dlatego powinien on być przygotowywany obligatoryjnie co dwa lub trzy lata, a nie co rok. Aktualny stan prawny zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8…

Nowe zmiany w prawie administracyjnym w zakresie społecznej kontroli zwierząt

Ugrupowanie rządzące – Prawo i Sprawiedliwość – przygotowało projekt ustawy dotyczący nowego porządku prawnego w zakresie ochrony zwierząt. „Jest gotowy projekt ustawy, liczymy na ponadpartyjne poparcie” – podkreślił na konferencji prasowej prezes partii Jarosław Kaczyński. Większość pracy w tym zakresie wykonali działacze młodzieżówki. Przewodniczący Forum Młodych PiS Michał Moskal przedstawił „Piątkę dla Zwierząt” – projekt zmian legislacyjnych w sprawie ochrony zwierząt,…

Nadchodzi czas ochrony sygnalistów?

Do 16 grudnia 2021 r. Polska musi wdrożyć Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Niemniej instytucje publiczne i prywatne dostały już zielone światło na wdrażanie własnych procedur, które mają chronić tzw. „sygnalistów”. Wyżej omawiane rozwiązania szczególnie potrzebne są w administracji publicznej z uwagi na fakt, że działanie organów administracji publicznej ma…