Henryk Wujec Autor/źródło: Fot. Wojciech Grzędziński – Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP

Henryk Wujec – ojciec ustawy o dostępie do informacji publicznej

W tym tygodniu pożegnaliśmy Henryka Wujca (1940-2020). Zasłynął jako działacz opozycyjny i społeczni, ale warto wspomnieć, że to on był przewodniczącym Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących praw obywateli do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Dzięki jego staraniom w Polsce aktualnie obowiązuje ustawa o dostępie do informacji publicznej.  Wujec był działaczem Solidarności. Po 1989 roku był posłem I,II i III kadencji…