Już niedługo będziemy wybierać nowego RPO – część 1. Jakie działania może podejmować?

Kadencja aktualnie urzędującego Rzecznika Praw Obywatelskich wygasa 9 września 2020 roku. W związku z tym niebawem czeka nas wybór nowego Rzecznika. Co do zasady ostatnim terminem na zgłaszanie kandydatów na nowego RPO jest poniedziałek 10 sierpnia. Prawo zgłaszania kandydatur mają marszałek Sejmu i grupa 35 posłów. Co ciekawe prawo zgłaszania kandydatur mają marszałek Sejmu i grupa 35 posłów. Interesującym faktem jest, żę…