Nowy projekt Fundacji WSAA – “Społeczna kontrola administracji publicznej”

Fundacja Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji pragnie z radością ogłosić, że dzięki wygranej w VI otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2020-2023 będzie realizować projekt poświęcony prawno-administracyjnym oraz praktycznym zagadnieniom społecznej…