Dlaczego nowy „kontratyp” to zły pomysł?

Do Sejmu wpłynął Poselski projekt ustawy (druk 539) o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, gdzie art. 10d zawiera kontrowersyjny przepis, w myśl którego: „nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym i bez naruszenia tych obowiązków lub przepisów podjęte działanie…

Projekt ustawy dotyczący transparentności finansowania organizacji pozarządowych

Niebawem Sejm RP będzie procedował ustawę dotyczącą transparentności finansowania organizacji pozarządowych. Według pomysłodawców „ustawa podnosi standard prawny, takie rozwiązania funkcjonują w dojrzałych demokracjach od dziesięcioleci, m.in. w USA.” – powiedział minister środowiska Michał Woś. Projekt ustawy jest wspólnym pomysłem dwóch resortów, a w zasadzie kierujących nimi ministrów – ministra środowiska Michała Wosia i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Ministerstwo Środowiska zainicjowało w prace nad ustawą…

Administracja wobec powrotu do szkół

1 września zabrzmi pierwszy dzwonek roku szkolnego 2020/2021. Czy wraz z nim do szkół wrócą dzieci? Nie mamy stuprocentowej pewności, ale wszystko wskazuje na to, że tak właśnie będzie. W dobie pandemii koronawriusa SARS-CoV-2 jest to egzamin dla organów administracji publicznej zarówno na szczeblu centralnym jak i samorządowym. Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej “Chcemy, aby od 1 września uczniowie wrócili do stacjonarnych zajęć. Przygotowane wytyczne dla szkół pozostawiają dużą elastyczność…

Wyniki konkursu nowego Programu realizowanego przez WSAA

Z przyjemnością pragniemy ogłosić wyniki konkursu na nazwę i hasło reklamowe kompleksowego programu wzmacniania społecznej kontroli administracji publicznej oraz monitorowania wybranych obszarów życia publicznego, który będzie realizowany przez Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji.  Do konkursu zgłosiło się 29 osób, z czego 22 prace spełniły wymogi formalne. Komisja konkursowa obradowała trzy dni, w rezultacie zwycięzcą konkursu został Pan Mateusz Antczak, który zaproponował następujące hasło: „Administracja pod kontrolą” –…

Statut szkoły jest informacją publiczną

Jakiś czas temu na jednej z grup na portalu Facebook jeden z użytkowników postanowił wysłać do losowych szkół wnioski o dostęp do informacji publicznej, których przedmiotem był statut każdej z placówek. Co interesujące użytkownik rzadko spotkał się z pozytywną odpowiedzią w tym zakresie. Wspominany użytkownik od części placówek w ogóle nie otrzymał odpowiedzi na swoje zapytanie, od innych otrzymywał wiadomości, w których traktowany był jak intruz lub osoba działająca na szkodę placówki. Niestety wygląda…

Henryk Wujec Autor/źródło: Fot. Wojciech Grzędziński – Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP

Henryk Wujec – ojciec ustawy o dostępie do informacji publicznej

W tym tygodniu pożegnaliśmy Henryka Wujca (1940-2020). Zasłynął jako działacz opozycyjny i społeczni, ale warto wspomnieć, że to on był przewodniczącym Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących praw obywateli do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Dzięki jego staraniom w Polsce aktualnie obowiązuje ustawa o dostępie do informacji publicznej.  Wujec był działaczem Solidarności. Po 1989 roku był posłem I,II i III kadencji…

Aspekt finansowy pracy funkcjonariuszy publicznych

W debacie publicznej od dawna istnieje temat wysokości zarobków funkcjonariuszy publicznych. Na tę kwestię warto spojrzeć z kilku punktów widzenia. Dzięki takiemu podejściu będziemy o krok od rozpoczęcia merytorycznej dyskusji na temat finansowych aspektów pracy funkcjonariuszy publicznych. Tymczasem PiS w trakcie kryzysu… marzą się podwyżki. I to niemałe 🤦🏼‍♂️ Prezydent 12 600 zł ➡️ 26 000 zł Premier 11 000 zł ➡️ 22 000 zł…

Zegar w Kaliszu

Kalisz: Groźby za interpelacje dotyczące informacji publicznej

Art. 61 Konstytucji jasno wskazuje, że „Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.” Niemniej nie każdemu podoba się fakt, że obywatele korzystają ze swoich konstytucyjnych gwarancji. Do takiej sytuacji doszło ostatnio w Kaliszu. Rada miasta Kalisz głosowała ostatnio nad uchwałą dotyczącą podwyżek opłat za śmieci. Projektu nie udało się przeforsować, ponieważ jedna z radnych – Pani Agnieszka Konieczna –…

Już niedługo będziemy wybierać nowego RPO – część 2. Prawne aspekty stosowania KPA wobec działań RPO

Wczoraj na łamach naszej strony internetowej zaprezentowaliśmy państwu zagadnienia ogólne dotyczące Rzecznika Praw Obywatelskich. Dziś prezentujemy kolejną część wpisu, która porusza kwestie praktyczne. Wczoraj minął termin zgłoszeń kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. Centrum Informacyjne Sejmu RP poinformowało, że dwa kluby poselskie zgłosiły swoich kandydatów, co ciekawe obydwa zgłoszenia dotyczą tej samej osoby. Warto przypomnieć, że RPO na pięcioletnią kadencję wybiera Sejm za zgodą…

Już niedługo będziemy wybierać nowego RPO – część 1. Jakie działania może podejmować ?

Kadencja aktualnie urzędującego Rzecznika Praw Obywatelskich wygasa 9 września 2020 roku. W związku z tym niebawem czeka nas wybór nowego Rzecznika. Co do zasady ostatnim terminem na zgłaszanie kandydatów na nowego RPO jest poniedziałek 10 sierpnia. Prawo zgłaszania kandydatur mają marszałek Sejmu i grupa 35 posłów. Co ciekawe prawo zgłaszania kandydatur mają marszałek Sejmu i grupa 35 posłów. Interesującym faktem jest, żę…