Konferencja lokalna w Zamościu: “Współczesne wyzwania i problemy samorządu terytorialnego, a zasada pomocniczości”

29 lipca Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji zorganizowało konferencję lokalną w Zamościu. Tematem przewodnik spotkania były “Współczesne wyzwania i problemy samorządu terytorialnego, a zasada pomocniczości”. Spotkanie otworzył Bartosz Sokołowski, Prezes Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji, który przedstawił zarówno plan dnia oraz gości. Wydarzenie zostało podzielone na dwie części. Pierwszą z nich stanowiło wystąpienie Marcina Romanowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, który podkreślał rolę i znaczenie polityki prorodzinnej…