Prace Studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji: „Polski korpus służby cywilnej i jego zmiany”

Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji przedstawia kolejną pozycję swoich prac studialnych. We wstępie pracy zbiorowej Redaktorzy napisali: „Rozważając sens i istotę służby publicznej w kontekście polskich uwarunkowań prawnych, regulujących krajowy korpus służby cywilnej, nieunikniona staje się konstatacja, że podlegają one nieustannym zmianom. W powierzchownej ocenie tego zjawiska można przyjąć za słuszny – aczkolwiek uproszczony – pogląd, że jest to efektem instrumentalnego traktowania przez ustawodawcę tego…

Konferencja Naukowa WSAA: Funkcja i zmiana w administracji

Dnia 26 czerwca 2019 odbyła się konferencja współorganizowana przez Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji – „Funkcja i zmiana w administracji”. Tematem przewodnim konferencji było pojęcie funkcji administracji publicznej i teoria zmian w administracji. Wydarzenie zostało podzielone na cztery części. Konferencję otworzył prof. Zbigniew Cieślak, Sędzia TK w stanie spoczynku, Twórca Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Drugi panel nosił tytuł “Dwugłos na temat funkcji administracji publicznej”. Głos…

Konferencja Naukowa WSAA: Media i zagrożenia – wyzwania w erze cyfrowej

Dnia 12 kwietnia 2019 roku Warszawskie Seminarium Aksjologii miało zaszczyt współorganizować konferencję naukową „Media i zagrożenia – wyzwania w erze cyfrowej”. Konferencja była współorganizowana przez Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji, Krajową Szkołę Administracji Publicznej oraz Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain WPIA UW. Głównymi tematami konferencji były aksjologiczne wyzwania w nowych mediach, cyberzagrożenia w mediach oraz rola państwa w kształtowaniu środowiska medialnego ery cyfryzacji.…