Konferencja Naukowa WSAA: Polska służba cywilna po 1989 r

29 czerwca 2018 roku odbyła się konferencja „Polska służba cywilna po 1989 r.”, organizowana przez KSAP, Radę Służby Publicznej i Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji. Konferencja była współorganizowana przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej, Radę Służby Publicznej i Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji. Sprawna administracja to sprawne państwo. Takie hasło przyświecało konferencji, która odbyła się 29 czerwca w siedzibie KSAP w Warszawie. Okazją do zorganizowania konferencji było 25.…