Konferencja Naukowa WSAA: Identyfikacja istoty wartości w administracji publicznej. W latach 1997 – 2017 – Dwudziestolecie Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji

26 czerwca 2017 roku na kampusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego dobyła się Konferencja Naukowa „Identyfikacja istoty wartości w administracji publicznej. W latach 1997 – 2017. Organizacja konferencji była połączona z obchodami dwudziestolecia Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji Konferencja była współorganizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Udział w wydarzeniu wzięli m.in.: prof. Aleksander Stępkowski, min. Tomasz Zdzikot, dr Beata Zbarachewicz, prof. Mirosław Granat STK, prof. Małgorzata Jaśkowska…