Konferencja WSAA: Nowe zjawiska w administracji publicznej

27 czerwca 2014 roku Warszawskie Seminarium współorganizowało Ogólnopolską Konferencję Naukową „Nowe zjawiska w administracji publicznej”. Za prawidłowy przebieg wydarzenia odpowiadały Katedra Nauki Administracji i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji UKSW oraz Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji.  Konferencja Nowe zjawiska w administracji publicznej w Auli R. Schumana na kampusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3 (bud. 21). Konferencja poruszyła ważki temat nowych,…