Cytat wypowiedzi prof. Zbigniewa Cieślaka w Kwartalniku Casus

Mamy zaszczyt poinformować, że profesor Zbigniew Cieślak został zacytowany w Kwartalniku Casus (jesień 2013, nr 69, Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, Krystyna Sieniawska). – Jest Pan Profesor pomysłodawcą i opiekunem naukowym działającego od 1997 roku Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Jakie są cele, formy działania i osiągnięcia tej inicjatywy skupiającej młodych naukowców z różnych uczelni stolicy? – Po pierwsze, to zupełnie nieformalne zgromadzenie osób. Początkowo, w 1997…

Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji: Tom II

Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji ma zaszczyt przedstawić II Tom prac studialnych Niniejsza publikacja przedstawia wyniki badań w zakresie podstaw aksjologicznych jawności i jej ograniczeń. Ich celem była identyfikacja oraz systematyzacja wartości chronionych przez prawodawcę w ramach regulacji prawnej odnoszącej się do wyznaczonego przedmiotu analizy. Autorzy zaproponowali określony wzorzec klasyfikacji wartości jawności i jej ograniczeń, czyniąc punktem wyjścia podział na wartości merytoryczne i homeostatyczne (sprawnościowe).…