Konferencja WSAA: Czy Polsce potrzebny jest nowy k.p.a.? (Między kreacją a renowacją)

Dnia 28 czerwca 2013 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńkiego w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17 odbyła się Ogólnopolska Konferencję Naukowa „Czy Polsce potrzebny jest nowy k.p.a.? (Między kreacją a renowacją)” współorganizowana przez Warszawskie Seminarium Aksjologii i Administracji. Konferencja była organizowana przez Katedrę Nauki Administracji i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji.…