Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji: Tom I

Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji ma zaszczyt przedstawić I Tom Prac studialnych.  Pierwszy tom Prac studialnych Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji zawiera szkice z zakresu prawa administracyjnego materialnego. Został on przygotowany pod redakcją dr Zbigniewa Cieślaka oraz dr Katarzyny Zalasińskiej. Publikacja zawiera prace uczestników seminarium w zakresie prawa administracyjnego. Autorzy zaprezentowali nie tylko teoretyczne rozważania, ale przede wszystkim przeprowadzili krytyczną ocenę obecnych regulacji i sformułowali wnioski. Zebrane pracę…