Konferencja WSAA: Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego Polski – doświadczenia i wyzwania XXI wieku

W dniu 27.02.2009 w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego Polski – doświadczenia i wyzwania XXI wieku”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji, którzy wygłosili referaty na wskazany temat w kontekście administracyjno-prawnym. Wprowadzenie wygłosił Pan Tomasz Merta, Podsekretarz Stanu, Generalny Konserwator Zabytków.W swoim przemówieniu Pan Merta zauważył że wszyscy musimy odczytywać znaki czasu, potrafić sprostać wymogom chwili.…